Vereniging

Een grote meerderheid van de bedrijven op Voorst is aangesloten bij de vereniging (85%). Momenteel telt de vereniging circa 70 leden.


Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Ondernemersvereniging Voorst is een afspiegeling van bestuurservaring uit diverse geledingen.

Onderstaand stellen wij u het bestuur in vogelvlucht voor:

Voorzitter: Rick van der Kamp (Van der Kamp Pompen)

Vice voorzitter/secretaris: Marnix Bootsma (O. de Leeuw Groep)

Penningmeester: Paul Karrenbeld (Van Wijhe Verf)

Leden: Robin Westera (Hanos) en Herrold Pronk (Abbott Laboratories)

Parkmanager: Leo Hoksbergen (Focus-Mkb)


Doelstelling

De Vereniging voor ondernemers Voorst Westenholte heeft als doel de belangen te behartigen van de op het bedrijventerrein aanwezige bedrijven. Vooral daar waar collectieve belangen in het geding zijn. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op het overleg met de gemeente Zwolle waarbij de vereniging als gesprekspartner optreedt namens alle ondernemers gezamenlijk.

Een tweede belangrijke doelstelling van de vereniging is het versterken van de onderlinge netwerken tussen bedrijven en het organiseren van collectieve inkoopvoordelen voor de leden van de vereniging.

Contributie

U kunt al lid worden van de vereniging voor een gering bedrag per jaar. Uw contributie is daarbij afhankelijk van de omvang van uw bedrijf. Neem hierover contact op met de parkmanager.
CAM00479

Onze vereniging is aangesloten bij de VNO NCW Midden regio IJsseldelta die op haar beurt weer de overkoepelende contacten onderhoudt op onder andere provinciaal niveau en waarbinnen contacten zijn met naburige verenigingen.