Beveiliging

De Ondernemersvereniging Voorst heeft een samenwerkingsovereenkomst met beveiligingsbedrijf Securitas voor de collectieve beveiliging van Voorst. Daarbij is de hele week door alle nachten een surveillance-auto op Voorst beschikbaar, zodat snel op alarmsituaties gereageerd kan worden. Periodiek wordt in een werkgroep van de Ondernemersvereniging in kwartaalrapportages de veiligheidssituatie op Voorst besproken. Daarbij is ook de wijkbeheerder van de gemeente en de wijkagent aanwezig, zodat op een adequate wijze kan worden ingespeeld op problemen die zich voordoen.

Momenteel doen circa 45 bedrijven mee aan het collectief. Bent u nog geen deelnemer aan de collectieve beveiliging? U profiteert als deelnemer van aantrekkelijke tarieven en van de collectieve surveillance op Voorst! Neem voor meer informatie contact op met de parkmanager.