Nieuws/agenda

Bestuursvergaderingen 2022

3 februari 8.30-10.00 uur

30 maart 8.30-10.00 uur

12 mei 8.30-10.00 uur

30 juni 8.30-10.00 uur

8 september 8.30-10.00 uur

27 oktober 8.30-10.00 uur

1 december 8.30-10.00 uur

Ledenbijeenkomsten 2022

2 juni 2022 16.00-18.00 uur: themabijeenkomst Cyber Security, locatie Van der Kamp Pompen

7 juli 16.00-18.00 uur: ledenbijeenkomst bij Leeuwbouw

15 september 2022 16.00-18.00 uur

1 december 16.00-18.00 uur

 

1 september 2021: KVO audit succesvol uitgevoerd

Op 1 september 2021 vond een externe audit plaats voor het Keurmerk Veilig Bedrijventerrein: in een werkgroep werken gemeente, ondernemersvereniging Voorst, politie en brandweer nauw samen aan een schoon, heel en veilig bedrijventerrein. Hiervoor is een nieuw actieplan 2021-2024 opgesteld. Via een externe audit zijn de gemaakte afspraken getoetst. Op basis van deze audit ontvangt het bedrijventerrein een nieuw Certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen. Op bijgaande foto de projectgroep die hierin de afspraken heeft gemaakt voor de komende jaren.