Nieuws/agenda

Bestuursvergaderingen 2021

6 oktober 8.30-10.00 uur

11 november 8.30-10.00 uur

Ledenbijeenkomsten 2021

3 september 16.00-18.00 uur: locatie Hanos

18 november 16.00-18.00 uur: locatie Lowlands Bikerstore

1 september 2021: KVO audit succesvol uitgevoerd

Op 1 september 2021 vond een externe audit plaats voor het Keurmerk Veilig Bedrijventerrein: in een werkgroep werken gemeente, ondernemersvereniging Voorst, politie en brandweer nauw samen aan een schoon, heel en veilig bedrijventerrein. Hiervoor is een nieuw actieplan 2021-2024 opgesteld. Via een externe audit zijn de gemaakte afspraken getoetst. Op basis van deze audit ontvangt het bedrijventerrein een nieuw Certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen. Op bijgaande foto de projectgroep die hierin de afspraken heeft gemaakt voor de komende jaren.