Geluidzone

Het bedrijventerrein Voorst is een gezoneerd industrieterrein. Dit houdt in dat er een geluidcontour over het bedrijventerrein in het bestemmingsplan is vastgelegd. Deze contour dient ervoor om bedrijven op Voorst te beschermen tegen oprukkende woningbouw en bepaalt tevens de geluidruimte die bedrijven mogen gebruiken om te kunnen groeien.

De Ondernemersvereniging Voorst heeft met de gemeente Zwolle heldere afspraken gemaakt hoe met het gebruik van deze geluidszone wordt omgegaan: er mogen geen woningen binnen de geluidzone worden gebouwd, omdat hiermee de groeimogelijkheden van bedrijven worden ingeperkt. De parkmanager heeft nauw overleg met diverse bedrijven op Voorst en de gemeente om de belangen van de bedrijven hierin te bewaken.