Energie

De afgelopen jaren hebben bewezen dat wij flink kunnen besparen op energiekosten door een vuist te maken en grote volumes ineens vast te leggen. Bij diverse ondernemersverenigingen in onder meer Overijssel gebeurd dit al meerdere jaren en met succes.

Meer dan 2500 leden van ondernemersverenigingen profiteren inmiddels van gunstige energietarieven. Ook voor de leden van Ondernemers Vereniging Voorst is dit aanbod beschikbaar. Zij ontvangen bovendien een korting van € 100 op de deelnamekosten. Wat is uw voordeel? De collectieve tarieven voor de inkoop van elektriciteit liggen gemiddeld 25-30% lager dan de geldende markttarieven van bijvoorbeeld Essent, Nuon of Electrabel. Het voordeel voor deelnemers is dus in ruime mate aanwezig. Voor een middelgroot bedrijf met rond 200.000 kWh verbruik loopt de besparing bijvoorbeeld al gauw op tot € 3.000 per jaar. Een exacte besparing in de toekomst kunnen wij niet afgeven, maar dat wij gezamenlijk betere condities kunnen afdwingen dan individueel, hebben wij de afgelopen jaren bewezen. Hoe werkt het? In uw regio is een werkgroep energie opgericht. In deze werkgroep zitten lokale ondernemers die geheel onbezoldigd tijd investeren om uw kosten te reduceren! De werkgroep besluit over de inkoopstrategie en inkoopmomenten. De werkgroep wordt ondersteund door PM Energie (sinds de liberalisering van de energiemarkt begeleiden zij collectieven bij de inkoop van elektriciteit en gas). Ook de uitvoering is in handen van PM Energie. Wilt u ook profiteren van collectief inkopen? Stuur dan per omgaande het bijgevoegde aanmeldformulier samen met een recente (jaar)factuur van uw huidige leverancier per fax naar 085 – 210 0579 of g.douw@pmenergie.nl. Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met Geert Douw of Leon Knufing (085–210 0578).