Bestemmingsplan

De gemeente Zwolle heeft in 2013 een nieuw bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Voorst opgesteld in nauw overleg met de ondernemersvereniging. In dit bestemmingsplan zijn de gebruiksmogelijkheden van alle bedrijfspanden en -percelen op Voorst voor de komende tien jaar vastgelegd. Hebt u uitbreidingsplannen en wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn vanuit het bestemmingsplan? De parkmanager kan u hierin verder op weg helpen.