Onderhoud / Beheer/Veiligheid

De gemeente is verantwoordelijk voor een schoon bedrijventerrein en heeft hierover onderhoudsafspraken met de ROVA gemaakt. De ondernemersvereniging Voorst heeft periodiek overleg met de gemeente over het onderhoudsniveau hiervan. In een aparte werkgroep van bedrijven, gemeente (wijkbeheerder), politie (wijkagent) en het beveiligingsbedrijf Securitas wordt onder voorzitterschap van de parkmanager de stand van zaken met betrekking tot het onderhoud en de veiligheid van het bedrijventerrein doorgenomen. Ook vindt jaarlijks een schouw op het bedrijventerrein plaats.

Momenteel is de werkgroep bezig met een project Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), via een actieplan dat geldig is voor drie jaar wordt samen gewerkt aan een gecertificeerd veilig bedrijventerrein. Voor meer informatie, neem contact op met de parkmanager. Ook is het KVO-actieplan bij hem op te vragen.