Bereikbaarheid / Parkeren

De Ondernemersvereniging Voorst zet in op een optimale bereikbaarheid en parkeersituatie op bedrijventerrein Voorst. Daartoe overlegt de parkmanager regelmatig met de gemeente Zwolle. Constateert u knelpunten in de omgeving van uw bedrijf, meld dit dan aan de parkmanager.